Media Accreditation


For at søge om akkreditering til Danish Golf Championship 22.-25. august, bedes du udfylde formularen nederst på denne side.
Akkrediteringer udsendes på e-mail fra uge 33

Ansøgningsfristen er 16. august 2024. Akkrediteringer vil blive tilsendt via e-mail.

 • Freelance journalister og fotografer skal skrive hvilket medie de arbejder for under turneringen for at komme i betragtning til en akkreditering.
 • Pressecenteret er kun åben for akkrediterede journalister/fotografer
  • Pressecenteret er beliggende i tilknytning til teltbyen på hul 18 og tilbyder strøm/internet/arbejdsstationer
  • Pressecenteret tilbyder drikkevarer, kaffe & te. Mad kan købes i teltbyen
 • Der er begrænsede antal presse parkeringspladser. Vi udsender sammen med akkreditering info om parkering.
 • Hvis der er spørgsmål vedr. akkreditering kan de sendes til media@danish.golf

To apply for accreditation for Danish Golf Championship August 22-25, please fill out the form below.
Accreditations will be e-mail out from week 33

Application deadline is August 16th. Accreditations will be sent by e-mail

 • Freelance journalists and photographers must write what media they are working for during tournament to be considered for accreditation
 • Only accreditated persons will have access to the media center
  • The press center is located adjacent to the tented village at hole 18 and offers power/internet/workstations
  • The press center offers drinks, coffee & tea. Food can be bought in the tented village
 • There are a very limited number of press parking spaces. Parking info will be sent with the accreditation
 • If you have questions about accreditation, please contact our press department via media@danish.golf

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Name
Function