Danish.Golf City

3000 kvm. fællesområde med udstillinger, aktiviteter, mad, drikke og afslapning. Området er centralt placeret langs hul 18 – bedre bliver det ikke.

Booking & Question:

Download PDF

Info (Dansk)

Åbningstider: 22.-25. august
– Torsdag/fredag 10:00-18:00 – Lørdag / søndag 9:00-17:00

Standard stand: (blåt markeret)
– Standard udstillingsstand på 3×3 meter.
· 9 kvm. kr. 12.500,- (stand numre 1-25)
· 18 kvm kr. 19.500,- (stand numre 1-33)
· 36 kvm kr. 35.500,- (stand numre 1-41)

ShowBox stand (Guld markering)
– Special udstillingsstand på 3×3 meter samt 3×3 meter terrasse med udsigt mod 18. fairway.
– Terrassen må bruges til hyggeområde med kunder. Standen SKAL primært være en salgsstand.
– Teltet må ikke lukkes mod city eller hul 18. Der tillades ikke eksponering af nogen form mod hul 18.
– 1 stk. 18 kvm kr. 55.000,- (stand numre S1-S14)

Generelt:
– Hele City området er opbygget på plant trægulv
– 1 stk. strømstik 220V/2 KW samt 2 udstillerkort/partoutkort pr. stand
– Nattevagt onsdag aften til søndag morgen
· Bestil borde, stole, inventar på cp@astrupdesign.dk

Opbygning:
– Tirsdag 12:00-20:00 / Onsdag 8:00-18:00

Nedtagning
– Søndag 18:00-24.00

Betalingsbetingelser:
– Netto kontant ved tilmelding

Info (English)

3000 Sqm. Spectator area with exhibitions, activities, food, beverage and relaxing areas. The City area is placed next to the 18th fairway – Not getting any better.

Opening hours: 22.-25. august
– Thursday/Friday 10:00-18:00 – Saturday / Sunday 9:00-17:00

Standard Unit: (marked with blue color)
– Standard unit 3×3 meter.
– 9 Sqm. EUR 1.675,- (units no. 1-25)
– 18 Sqm. EUR 2.600,- (units no. 1-33)
– 36 kvm EUR 5.000,- (units no. 1-41)

ShowBox Unit (marked from S1 to S14)
– Special exhibition unit with 3×3 meter tent and a 3×3 meter terrace with a view towards the 18th fairway.
– The terrace can be used as a customers area. The unit MUST primarily be a sales unit.
– The tent must not be closed towards city or hole 18. Exposure of any kind towards hole 18 is not permitted.
– 18 Sqm EUR 7.400,- (units no. S1-S14)

Generel:
– All City area is covered by built up floorings
– 1 powersupply 220V/2 KW and 2 season tickes per iunit
– Nightguard from Tuesday evening to Sunday morning
– Table, chairs, displays etc. can be order by contacting cp@astrupdesign.dk

Build up:
– Tuesday 12:00-20:00 / Wednedsay 8:00-18:00

Dismantling
– Sunday 18:00-24.00

Payment terms:
– Net cash 8 days adfter booking

Stand oversigt / Unit Overview

Standard Unit Standard Unit
Unit no Company Unit no Company
15 Danish.Golf Merchandise 31 NordicGolfers.com
16 Danish.Golf Merchandise 32 Levditpotentiale.nu
17 Danish.Golf Merchandise 33
18 Danish.Golf Merchandise 34
19 PGA of Denmark 35 NordicGolfers.com
20 PGA of Denmark 36 NordicGolfers.com
21 37
22 38
23 39
24 40 Lübker Golf Resort
25 41 Lübker Golf Resort
26 GolfMagasinet 42
27 Levditpotentiale.nu 43
28 44
29 45 Lübker Golf Resort
30 NordicGolfers.com 46 Lübker Golf Resort
ShowBox Unit ShowBox Unit
Unit no Company Unit no Company
S1 S8 Norlys
S2 S9 Norlys
S3 S10 Norlys
S4 S11 Bravo Tours
S5 S12 Bravo Tours
S6 S13 Bravo Tours
S7 S14 Bravo Tours