Danish.Golf City

3000 kvm. fællesområdeplaceret med udstillinger, aktiviteter, mad, drikke og afslapning. Området er centralt placeret langs hul 18 – bedre bliver det ikke.

Booking & Question:

Download PDF

Info (Dansk)

Åbningstider: 22.-25. august
– Torsdag/fredag 10:00-18:00 – Lørdag / søndag 9:00-17:00

Standard stand: (blåt markeret)
– Standard udstillingsstand på 3×3 meter.
· 9 kvm. kr. 12.500,- (stand numre 1-25)
· 18 kvm kr. 19.500,- (stand numre 1-33)
· 36 kvm kr. 35.500,- (stand numre 1-41)

ShowBox stand (Guld markering)
– Special udstillingsstand på 3×3 meter samt 3×3 meter terrasse med udsigt mod 18. fairway.
– Terrassen må bruges til hyggeområde med kunder. Standen SKAL primært være en salgsstand.
– Teltet må ikke lukkes mod city eller hul 18. Der tillades ikke eksponering af nogen form mod hul 18.
– 1 stk. 18 kvm kr. 55.000,- (stand numre S1-S14)

Generelt:
– Hele City området er opbygget på plant trægulv
– 1 stk. strømstik 220V/2 KW samt 2 udstillerkort/partoutkort pr. stand
– Nattevagt onsdag aften til søndag morgen
· Bestil borde, stole, inventar på cp@astrupdesign.dk

Opbygning:
– Tirsdag 12:00-20:00 / Onsdag 8:00-18:00

Nedtagning
– Søndag 18:00-24.00

Betalingsbetingelser:
– Netto kontant ved tilmelding

Info (English)

3000 Sqm. Spectator area with exhibitions, activities, food, beverage and relaxing areas. The City area is placed next to the 18th fairway – Not getting any better.

Opening hours: 22.-25. august
– Thursday/Friday 10:00-18:00 – Saturday / Sunday 9:00-17:00

Standard Unit: (marked with blue color)
– Standard unit 3×3 meter.
– 9 Sqm. EUR 1.675,- (units no. 1-25)
– 18 Sqm. EUR 2.600,- (units no. 1-33)
– 36 kvm EUR 5.000,- (units no. 1-41)

ShowBox Unit (marked with gold color )
– Special exhibition unit with 3×3 meter tent and a 3×3 meter terrace with a view towards the 18th fairway.
– The terrace can be used as a customers area. The unit MUST primarily be a sales unit.
– The tent must not be closed towards city or hole 18. Exposure of any kind towards hole 18 is not permitted.
– 18 Sqm EUR 7.400,- (units no. S1-S14)

Generel:
– All City area is covered by built up floorings
– 1 powersupply 220V/2 KW and 2 season tickes per iunit
– Nightguard from Tuesday evening to Sunday morning
– Table, chairs, displays etc. can be order by contacting cp@astrupdesign.dk

Build up:
– Tuesday 12:00-20:00 / Wednedsay 8:00-18:00

Dismantling
– Sunday 18:00-24.00

Payment terms:
– Net cash 8 days adfter booking

Stand oversigt / Unit Overview

Standard Unit Standard Unit
Unit no Company Unit no Company
1 21
2 22
3 23
4 24
5 25
6 26
7 27
8 28
9 29
10 30
11 31
12 32
13 33
14 34
15 35
16 36
17 37
18 38
19 39
20 40
41
ShowBox Unit ShowBox Unit
Unit no Company Unit no Company
1 8
2 9
3 10
4 11
5 12
6 13
7 14