Danish.Golf City

3000 kvm. fællesområde med udstillinger, aktiviteter, mad, drikke og afslapning. Området er centralt placeret langs hul 18 – bedre bliver det ikke.

Booking & Question:

Download PDF

Info (Dansk)

Åbningstider: 22.-25. august
– Torsdag/fredag 10:00-18:00 – Lørdag / søndag 9:00-17:00

Standard stand: (blåt markeret) 
– Standard udstillingsstand på 3×3 meter.
· 9 kvm. kr. 12.500,- (stand numre 1-25)
· 18 kvm kr. 19.500,- (stand numre 1-33)
· 36 kvm kr. 35.500,- (stand numre 1-41)
(Alle priser forstås ekskl. moms)

ShowBox stand (Guld markering)
– Special udstillingsstand på 3×3 meter samt 3×3 meter terrasse med udsigt mod 18. fairway.
– Terrassen må bruges til hyggeområde med kunder. Standen SKAL primært være en salgsstand.
– Teltet må ikke lukkes mod city eller hul 18. Der tillades ikke eksponering af nogen form mod hul 18.
– 1 stk. 18 kvm kr. 55.000,- (stand numre S1-S14)
(Alle priser forstås ekskl. moms)

Generelt:
– Hele City området er opbygget på plant trægulv
– Blå frise med hvid standard tekst over alle telte (ens for alle telte)
– 1 stk. strømstik 220V/2 KW samt 2 udstillerkort/partoutkort pr. stand
– Nattevagt onsdag aften til søndag morgen
· Bestil borde, stole, inventar på cp@astrupdesign.dk

Opbygning:
– Tirsdag 12:00-20:00 / Onsdag 8:00-18:00

Nedtagning
– Søndag 18:00-24.00

Betalingsbetingelser:
– Netto kontant ved tilmelding

Info (English)

3000 Sqm. Spectator area with exhibitions, activities, food, beverage and relaxing areas. The City area is placed next to the 18th fairway – Not getting any better.

Opening hours: 22.-25. august
– Thursday/Friday 10:00-18:00 – Saturday / Sunday 9:00-17:00

Standard Unit: (marked with blue color)
– Standard unit 3×3 meter.
– 9 Sqm. EUR 1.675,- (units no. 1-25)
– 18 Sqm. EUR 2.600,- (units no. 1-33)
– 36 kvm EUR 5.000,- (units no. 1-41)
– VAT applies to all prices

ShowBox Unit (marked from S1 to S14)
– Special exhibition unit with 3×3 meter tent and a 3×3 meter terrace with a view towards the 18th fairway.
– The terrace can be used as a customers area. The unit MUST primarily be a sales unit.
– The tent must not be closed towards city or hole 18. Exposure of any kind towards hole 18 is not permitted.
– 18 Sqm. EUR 7.400,- (units no. S1-S14)
– VAT applies to all prices

Generel:
– All City area is covered by built up floorings
– Blue board with white standard text over all tents (same for all units)
– 1 power supply 220V/2 KW and 2 season tickes per unit
– Night guard from Tuesday evening to Sunday morning
– Table, chairs, displays etc. can be order by contacting cp@astrupdesign.dk

Build up:
– Tuesday 12:00-20:00 / Wednesday 8:00-18:00

Dismantling
– Sunday 18:00-24.00

Payment terms:
– Net cash 8 days after booking

Stand oversigt / Unit Overview

Standard Unit Standard Unit
Unit no Company Unit no Company
1-9 Food Court 28
10 Jyske Bank 29
11 Jyske Bank 30 NordicGolfers.com
12 Jyske Bank 31 NordicGolfers.com
13 Jyske Bank 32 Levditpotentiale.nu
14 Jyske Bank 33
15 Danish Golf Supporter / HQ 34
16 Danish Golf Supporter / HQ 35 NordicGolfers.com
17 Danish.Golf Merchandise 36 NordicGolfers.com
18 Danish.Golf Merchandise 37 Lübker Golf Resort
19 Danish.Golf Merchandise 38 Lübker Golf Resort
20 Danish.Golf Merchandise 39 Lübker Golf Resort
21 PGA of Denmark 40 Green2Green
22 PGA of Denmark 41 Green2Green
23 Mamas Is 42 Lübker Golf Resort
24 GolfAvisen 43 Lübker Golf Resort
25 44 Lübker Golf Resort
26 45 Green2Green
27 Levditpotentiale.nu 46 Green2Green
ShowBox Unit ShowBox Unit
Unit no Company Unit no Company
S1 ECCO S8 Norlys
S2 ECCO S9 Norlys
S3 S10 Norlys
S4 S11 Bravo Tours
S5 S12 Bravo Tours
S6 S13 Bravo Tours
S7 S14 Bravo Tours