DANSK (For English see below)

Vil du spille på Nordic Golf League og ECCO Tour i 2021? Så er din chance her – tilmeld dig den danske afdeling af 2021 Q-School i dag, og vær sikker på en plads.

Dato: 6-7 oktober (36 huller, uden cut).

Sted: Greve Golfklub (LINK), Karlslunde Centervej 45, 2690 Karlslunde

Felt: Maksimalt 78 spillere, først til mølle-princippet

Hvilken kategori kan du opnå:

  • Top 9 modtager kategori 007A – En del af Nordic Golf League’s kategorisystem *
  • Alle deltagere rangeres i National kategori 14, der gælder for alle ECCO Tour turneringer i 2021

Entry fee: 2.200 DKK. Prisen inkluderer en prøverunde, trolley, range.

Prøverunder: Én gratis runde pr. spiller før turneringen. Book venligst gennem klubben og vær opmærksom på at runder der spilles mandag den 5., skal startes senest kl. 12:00 (det er IKKE muligt at spille senere den dag)

Tilmelding: Tilmelding sker her https://danish.golf/playerlogin/

Deadline for tilmeldinger er: Først til mølle men ikke senere end 4. oktober kl. 12.00

Yderligere info: Kontakt Malene Rossen, ENTRIES +45 2536 2123 eller mr@golfpromote.dk

* På grund af at Nordic Golf League-kategorierne i 2020 er “frosset” og også gælder i 2021, vil der ikke blive spillet nogen final stage. Derfor har vi indført en midlertidig kategori, 007A, der gælder under Section A 2021. (1. januar – 1. juli)


ENGLISH

Do you want to play on the Nordic Golf League and ECCO Tour in 2021? Here´s your chance – sign up for the Danish section of the 2021 Q-School today and secure your seat.

Date: October 6-7 (36 holes, no cut).

Venue: Greve Golfklub (LINK), Karlslunde Centervej 45, 2690 Karlslunde

Field: Maximum 78 players, first come first serve

What category can you achieve:

  • Top 9 receives category 007A – Part of the Nordic Golf League’s category system*
  • All participant will be ranked in category 14 that applies to all ECCO Tour events in 2021

Entry Fee: 300 Euros / 2.200 DKK. The price includes a practice round, trolley, free range, free water during play

Practice rounds: One free round per player prior to the event. Pls. book through the club and please note that practice round played Monday the 5th must be started no later than 12:00 (it is NOT possible to play later that day)

Entries/Registration: Registration is in done here https://danish.golf/playerlogin/ 

Deadline for entries is: First come first serve but not later than October 4th at 12:00

Further info: Pls contact Malene Rossen, ENTRIES +45 2536 2123 or mr@golfpromote.dk

* Due to the fact that the 2020 Nordic Golf League categories has been frozen and will also apply for 2021, no final qualifier will be played.
Therefore, we have introduced a temporary category, 007A, which applies under section A 2021.